อาจารย์เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และอาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ร่วมกันในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาในการแปลสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการแต่งกาย การเตรียมพร้อม ขั้นตอนและวิธีในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติได้รับทราบและเข้าใจขั้นตอนในการเข้าร่วมพระราชพิธี
    ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดยอาจารย์วรากร อังศุมาลี เป็นผู้แปลภาษาจีน และ อาจารย์ปัณณวิชญ์ ผสมทรัพย์ เป็นผู้แปลภาษาอังกฤษ อีกทั้ง ยังมี นายพงษ์ประพัฒน์ อิ่มใจดี เป็นผู้ตัดต่อกราฟฟิค
ขอบคุณรูปภาพจาก : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช